COVID-19

Co dělat při podezření na COVID-19: volat 1212 ( call centrum, vytřídí dotaz a přesměruje)
 
Doporučený postup ( platné od 20.3.20)
 
A Osoba má obavy o své zdraví a nevyžaduje test
    sleduje denně svůj zdravotní stav, 2x denně si měří teplotu, při zhoršení kontaktuje telefonicky svého lékaře,
    mimo pracovní dobu lékaře pohotovost)
    při vzniku akutní dušnosti se volá linka 155
B Osoba se chce nechat testovat
    pokud nejsou klinické příznaky, testování se tč nedoporučuje
    pokud nadále trvá na testu, call centrum nabídne možnost za úhradu a kontakt na příslušné odběrové místo
    pro samoplátce
C Osoba s klinickými příznaky (horečka nad 38 stupňů, suchý kašel, dušnost) 
    kontaktuje telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost, postupujte podle instrukcí